Sakspapirer til årsmøtet 2016

Hilde HandegardÅrsmøtepapirer, Dokumenter

Årsmøte i Trondheim kulturnettverk

Blussuvoll skole torsdag 17. mars 2016 kl 18-20

Protokollen er nå signert: Protokoll årsmøtet 2016

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av representantenes fullmakter
3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
5. Årsmelding
6. Revidert årsregnskap
7. Innkomne saker (merk innsendingsfrist 3. mars)
8. Handlingsplan
9. Medlemskontingent
10. Budsjett
11. Valg av styre, valgkomité og revisor

Sakspapirer (legges ut fortløpende)