Ordningen videreføres med nye midler:

En million i året til helgeaktivitet for ungdom

LES: Feliz Bokseklubb fikk støtte til uteaktiviteter og kjøpte tjukkas

LES: Trondheim vikinglag fikk støtte til fritidsklubb og våpenkurs (Foto Ingrid Galadriel)

Dette er et viktig tiltak! Trondheim kulturnettverk er administrator for denne tilskuddsordningen, og har betalt ut mangfoldige hundre tusen kroner til gode helgetilbud for ungdom siden 2014.

Nå kan det være din tur!
  • Har du eller dere også en god idé?
  • Kan dette få realisert noe dere har tenkt på?
  • Kan dagens aktivitet utvides til å gjelde helgekvelder i et kvartal eller to?

LES: Sjiraffen kultursenter fikk støtte til kino, gutte- og jentegrupper

Starte ungdomskor? Starte spennende korpsprosjekt for å verve nye medlemmer? Friluftsliv for ungdom? Utvide tilbud av ungdomsklubb, eller starte ny?

Kommunen stiller skoler, haller, gymsaler og klubblokaler gratis til disposisjon for dette.
Alle kan søke: Frivillige lag og foreninger, idrettslag, menigheter, enkeltpersoner over 18 år etc kan søke om aktivitetsmidler og dekning for administrative kostnader.
Søknader behandles løpende og med en behandlingstid på maks 2 uker. Ta kontakt/send søknad til: tilskudd@trondheimkultur.no.
Last ned: