Medlemsoversikt

Oppdatert desember 2019

Atelier St.Olav
Forening for eritreiske i Trondheim
Nidaros Trekkspillklubb
ONOFF Kultur
Sangkoret Viljen
Singsaker skolekor
Teater Z
Trondheim Accordion Club
Trondheim jernbanekor
Trondheim skøiteklubb
Trønderbrazz
Viseklubben Maja
Vokalkompaniet