Har du/dere en nettside?
Kontaktpersons epostadresse
Kontaktperson sitt telefonnummer
Ca. antall hvis du ikke har eksakt.
Kan du kort si noe om organisasjonen eller deg selv?