TKN – paraplyorganisasjon for fritidskulturlivet i Trondheim 

Lag, foreninger og andre som driver med kultur kan være med i vår paraplyorganisasjon. Vi kan betraktes som en slags fagforening. Vi hjelper deg til å nå dine mål og til å vite dine rettigheter. Dette gjennom et stort nettverk og et godt samarbeid med Trondheim kommune  både administrativt og politisk. 

Vi er en medlemsforening, med årsmøte, valgt styre og to ansatte med kontor i øverste etasje på kultursenteret Isak.

De viktige fellesnevnerne

Hva har de fleste i fritidskulturlivet til felles? Vi prøver å fokusere på det alle er opptatt av, for vi skal være den stemmen alle kan bruke til å bli hørt utad. Helt siden starten har det derfor utmerket seg to områder å jobbe med: Tilskuddsordninger og lokaler. Her jobber vi på flere fronter:

  • som talerør og høringspart overfor de som forvalter tilskudd og lokaler
  • som høringpart når nye ordninger og lokaler skal etableres
  • som deltaker i utviklingsprosjekter for gode søkeportaler
  • som hjelper for de enkelt lag og foreninger med å med å finne egnede lokaler og til å orientere seg i økonomiske tilskuddsordninger

Vi gir også hjelp og råd til våre medlemmer ved oppstart av nye kulturaktiviteter, og kan bidra med ressurser både i arbeidstiden og på ettermiddagen. Vi er også i ferd med å etablere et kurstilbud innen foreningsdrift.

Styre og ansatte er dessuten tilstede på møter og prosesser i regi av kommunen, fylkeskommunen og andre sentrale aktører for å tale fritidskulturlivets sak.

Handlingsplan for 2023 og 2024

Kulturnettverk = møteplass

Vi skal også legge til rette for at medlemmer med ulike kulturuttrykk kan møtes og utveksle erfaringer og ideer, og etablere nye kontakter. Dette skjer ved medlemsmøter, kvartalsvise nyhetsbrev og en oppdatert medlemsdatabase. i 2014 startet vi også med det som ser ut til å bli vårt hovedfokus i årene fremover: Bydelsmøter. Hver høst inviterer vi til åpent møte i bydelene Vest, Øst, Nord, Sør og Midt. Tema for foredrag skal være lokalt forankret, og en stor del av møtet skal være viet mingling og nettverksbygging.

Medlemskap

Som medlemmer opptas alle lag, foreninger, klubber og bedrifter som er involvert og/eller tilknyttet fritidskulturlivet i en eller annen sammenheng, men primært utøvende virksomhet. Enkeltpersoner får medlemskap i form av støttemedlemskap.

Støtt oss, form oss, bruk oss: Bli medlem!