TKN – paraplyorganisasjon for fritidskulturlivet i Trondheim

Trondheim Kulturnettverk som er en paraplyorganisasjon for fritidskulturlivet i Trondheim. Vi representerer Kor, Korps, Band, Kunstnere, maleforeninger, husflidslag, teaterlag, improteaterlag, frivillighets-sentraler, orkester, folkedans, dansegrupper, spelmannslag, bridgeklubber, kunstnere, atelier, og Kulturråd. Vi representere gjerne flere former for fritidskulturliv. 

Vi hjelper hver enkelt organisasjon til å nå sine mål og til å informere om rettigheter og støttemuligheter.

TKN arrangerer ulike typer kurs for våre medlemsorganisasjoner som bidrar til å styrke organisasjonene.

 

Dette nettverket kan brukes på flere måter. Å dele erfaringer, rekruttering og å dele informasjon, bruke felles arenaer for arrangement, og ikke minst stå sterkere sammen i saker som man ønsker å nå frem med sitt budskap enten offentlig eller mot politikere. 

Ønsker du å starte en grupp eller organisasjon kan vi bistå med hjelp og innsikter for hvordan man kan gå frem.

TKN samarbeider med kulturenheten i Trondheim kommune. 

Les mer

Trondheim som Europeisk

Frivillighets Hovedstad 2023

Trondheim er kåret til Europeisk Frivillighets Hovedstad for 2023. Det innebærer at byen får mulighet til å  synliggjøre aktiviteter som foregår i frivilligheten både ovenfor andre byer i Norge og ovenfor andre steder i Europa. Dette er 10. gang man har en slik kåring.  Formålet er å styrke det frivillige arbeidet gjennom hele EU. Prosjektleder for dette er Tanja Plasil i samarbeide med Kulturenheten i Trondheim kommune. 

Styringsgruppa for Trondheim som Europeisk Frivillighetshovedstad består av Ola By Riise fra Trondheim kommune, Prosjektleder Tanja Plasil, Anders Näsström fra Røde Kors, Anne-lise Bratsberg fra Idrettsforbundet, Anne Marit Mevassvik fra Trøndelag Fylkeskommune, Nina Skjemstad fra Trondheim Kulturnettverk. Les mer om dette arbeidet som pågår for Trondheim på hjemmesiden for EVC. 

HJEMMESIDE EVC

Tidligere kåringer av Europeisk  Frivillihetshovedstad 
2024 – Trento,  Italia 
2023 – Trondheim, Norge 
2022 – Gdansk, Polen 
2021 – Berlin, Tyskland
2020 – Padova, Italia 
2019 – Kosicky, Slovakia
2018 – Aarhus, Danmark 
2017 – Sligo, Irland 
2016 – London, England 
2015 – Lisboa, Portugal 
2014 – Barcelona, Spania 

 

Les mer om følgende. Tykk på teksten for å få linken:

 

Kurs

Vi får stadig henvendelser om kurs fra våre medlemmer. Det kan være kurs i styrearbeid, regnskapsføring, markedsføring, bruk av tilskuddsordninger, leie/bruk av teknisk utstyr eller helt andre ting.  TKN vil arrangere kurs som er nyttige for våre medlemmer.

Kursene skal også være nyttige for nye styremedlemmer og for de som trenger en innføring i hva det vil si å styre et lag eller en forening. Informasjon om alle kursene finner du under fanen Medlemmer /kurs øverst på denne siden. 

KOMMENDE KURS 2023
Gratis for våre medlemmer.

Medlemsmøte for våre medlemmer  1. november 2023.

Kveldens Tema:

1. Styrearbeide, Motivasjon og Ledelse.
 «Hva skal til for å motivere og inspirere deg selv og andre i tiden vi er inne i nå»  ?
Trond Inge Halten bidrar med sinne innsikter og metoder. Han er Business Area Manager fra rådgivningsselskapet Dfind er utdannet i IT, økonomi/adm. og psykologi. Han har erfaring som leder, styreleder og seniorrådgiver i store og små virksomheter. Han står bak utvikling og gjennomføring av en rekke leder- og organisasjons-utviklingsprogrammer, mentor- og karriererådgivnings-programmer.

2. Søknadsmuligheter for tilskudd – i Trondheim kommune og andre steder, presenteres av Trygve Fætten fra kulturenheten i Trondheim Kommune.
 
3. Informasjon og muligheterTrondheim som Europeisk Frivillighovedtad. Presentereres av Prosjektleder Tanja Plasil. Hvilken nytte din organisasjon kan ha fra erfaringene dette året har gitt kan være interessant å få med seg. Denne tittelen legges merke til i hele Norge og i Europa. Hvordan kan det gagne deres organisasjon?
 
4. Hva kan Trondheim Kulturnettverk bidra med for din organisasjon?
Her er noe av det vi kan tilby: 
Tilbud og muligheter presenteres av Styreleder Ove Skarpnes og Daglig Leder Nina Skjemstad:
– felles møtested og samarbeid mellom medlemsorganisasjoner, 
– søke og finne og nye egnede lokaler,
– være en støttespiller på ulike måter ved arrangement, og
– ved utvikling av organisasjonen og ved rekruttering,
 
– ved søknadsskriving for støttemidler,
– være arena for idémyldring og
– en samtalepartner for styrets medlemmer og ildsjeler i organisasjonen,
samt mye mer…..

Bli med på medlemsmøtet og del erfrainger og møt likesinnede som også driver organisasjoner i kulturlivet.
GRATIS SERVERING FØR OG UNDER MØTET !  

                        PÅMELDING til MEDLEMSMØTE


Zoom-opptak av kursene vil bli lagt inn på vår private FB-gruppe som gjelder kun for medlemsorganisasjoner av TKN. De blir også å finne under fanen Kurs på vår hjemmeside. Medlemmer får egen kode som gir tilgang til videoene.

Søk medlemsskap i den lukkede FB-gruppen for TKN HER.

Se også Facebook

Trykkeriet Scene

Trykkeriet Scene er Trondheims nyeste arena for kunst og kultur. I blackboxen i Olav Tryggvasons gate finner du teaterforestillinger, impro, konserter og mye annet snadder. Medlemmene i Trondheim kulturnettverk vår 15% i rabatt hvis man ønsker å bruke scenen. 

Besøk Facebooksiden
Booking

Lokaler

Tak over hodet trenger de fleste, både til kurs, øvinger, fremføringer, møter, lager, verksted. Her kommer noen tips, og trenger dere hjelp så ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å hjelpe våre medlemslag og foreninger til å finne egnede lokaler.

Les mer

Tilskuddsordninger

Dette er en av kjernesakene våre. Det finnes mange ordninger for ulike målgrupper,  både offentlige og private. Noen ordninger faller bort og nye kommer til. Vi prøver å holde oss så oppdatert som mulig, og bistår mer enn gjerne våre medlemmer til å finne de rette støtteordningene til både drift og prosjekter.

Finn ut mer

Hva skjer akkurat nå?

Følg vår side på Facebook for å se hva som skjer hos oss eller våre medlemmer. 

TKN på Facebook

Hvorfor bli medlem?

TKN er en politisk og verdimessig nøytral organisasjon, uavhengig av medlemmenes livssyn eller politiske ståsted. Alle lag, foreninger, klubber og bedrifter som er involvert og/eller tilknyttet fritidskulturlivet, primært i utøvende virksomhet kan bli medlem.

Enkeltpersoner kan bli støttemedlem.  Medlemskontingenten for 2019 ble fastsatt til 550.- for lag/organisasjoner og 250,- for enkeltpersoner og støttemedlemmer.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet som er i mars måned.  Fyll inn kontaktinformasjon i skjemaet under, så kommer en e-post fra oss med videre instruksjoner.  

Usikker på om ditt lag allerede er medlem?

Sjekk den oppdaterte medlemsoversikten her.

Bli medlem

Samarbeid med Trondheim kommune

Vi er en uavhengig medlemsorganisasjon, men vi samarbeider tett med Trondheim kommune. Vi deler jo kommunens sterke ønske om å styrke fritidskulturlivet. I likhet med idrettsrådet og frivillighetssentralene, så har vi en formalisert avtale med kommunen. Vi har jevnlige dialogmøter med fagstaben og politisk ledelse (ordfører og kulturkomiteen). Vi brukes som talerør og høringspart, vi engasjeres til prosjekter og vi mottar driftstilskudd.

Les mer

Ta kontakt!

Besøk oss i 3. etg. i Toppen Næring og helse i Sirkus Shopping 
Tlf: 920 64 400                post@trondheimkultur.no

Se styret og ansatte