Bydelsmøtene 2014

Hilde HandegardAktuelt

Hvordan kommer vi bedre i kontakt med fritidskulturlivet, og hvordan kan vi nå ut til de som ikke holder til i sentrum? Vi ønsket å prøve noe nytt. I løpet av vinteren 2014/2015 arrangerte vi bydelsmøter på Ugla, Risvollan, Ranheim og Huseby. Da fikk vi med oss representanter fra Trondheim kommune som ønsket å fortelle om sine konkrete planer for kulturarenaer i hvert nærområde.

Tekst: Hege Willadsen og Hilde Handegard Foto: Hege Willadsen og Frode Jørum

DSC_0001

Hilde Handegard, daglig leder i TKN ønsker velkommen

Godt og vel 350 lag og organisasjoner ble invitert, og tilsammen 100 personer møtte opp. De fikk info om Trondheim kulturnettverk, de fikk vite hva kommunen jobber med i deres bydel, og de fikk en innføring i forskjellige støtteordninger. Det ble også nøye presisert at TKN ikke er kommunal, for det er det mange som tror…!

TKN serverte kaffe og snacks, og med dette ble rammen rundt møtene satt. Det så ut til at folk slappet av, koste seg og involverte seg i det som ble sagt.

 

Bydel Vest: Ugla

DSC_0161

Ulrika Wallin og Odd Ivar Folstad snakker om de nye planene for Ugla skole

4. november var det duket for det aller første bydelsmøtet i regi av TKN. Vi fikk låne Caos Café kulturhus på Ugla. Sju lag ble representert, og de fikk først høre om TKN. Så overtok  Ulrika Wallin og Odd Ivar Folstad fra kommunen som fortalte om de nye planene for området rundt Ugla skole.

Se presentasjon av planene for Ugla skole

Mette Jensen fikk deretter presentere alle kommunens tilskuddsordninger for fritidskultulivet.

Ettersom dette var det første bydelsmøte, så var TKN ferske i denne sammenheng. Derfor ble kvelden til litt etter hvert som vi vi gikk, og det ble for liten tid til mingling. Et stort poeng med bydelsmøter er å knytte bånd og forbedre sitt nettverk.

 

Bydel Øst: Ranheim

Bydelsmøte_Ranheim_2014-9218

Fra bydelsmøtet på Ranheim skole

I øst i Trondheim er det mange aktører, så vi valgte å ha to bydelsmøter i øst. Vi startet på Ranheim skole den 11. november. Der var det 5 lag som var representert pluss at Trondheim folkebibliotek møtte opp for å høre hva som skjer. Ulrika Wallin fra Trondheim kommune fortalte om planene for en ny arena på Ranheim: Kulturtribunen som en del av Ranheim idrettslag sin nye idrettsarena.

Se presentasjon av kulturtribunen på Ranheim

Mette Jensen orienterte også på dette møtet om kommunens tilskuddsordninger for fritidskultur.

Siden ble det åpnet for innspill og kommentarer. Vi fikk et stort engasjement for å holde organisasjonskurs for våre medlemmer. Den tanken har vi hatt selv også, og trenger slike initiativ for å komme igang!

Bydel Øst: Sunnland

DSC_0163

På Sunnland noteres det flittig når arenaplanen presenteres

 

Den 18. november var det stappfullt i et klasserom på Sunnland skole. Elleve lag ble representert og presentert, og fem andre enheter hadde funnet veien dit. Det var igjen presentasjon av TKN, kommunale tilskudd og ny Ulrika Wallins presentasjon av ny kulturarena i risvollanområdet.

Se presentasjonen av kulturarena på Risvollan

 

Det ble også sagt noe om den nye Utleirahallen som idrettslaget skal bygge. Trondheim kommune skal leie lokalene i inn til 12 timer i uken til fritidskulturlivet. De fremmøtte ble oppfordret til å melde behov for å bruke disse timene. Praten gikk og spørsmålene haglet på dette møtet. Dette var en livlig og nyttig kveld. Vi ble blant annet kjent med representanten for de nyetablerte folkeakademiet i Midt-Norge, et nyttig bekjentskap i det videre arbeidet for Trondheims fritidskulturliv.

Bydel Sør: Huseby

Anne Lise By Olsen og Anne Mari Husby Fiksdal i TIllerblæsen

Anne Lise By Olsen og Anne Mari Husby Fiksdal i TIllerblæsen møtte på Huseby skole

I 2015 startet vi bydelsmøter den 20. januar. På Huseby skole var det åtte lag og foreninger, og seks andre interessenter blant annet Heimdalsbladet. TKN presenterte seg, og litt tid gikk med til å forklare at TKN ikke er en kommunal enhet. Når dette var på plass, så kunne Ulrika Wallin legge fram arenaplanen for området. Der står byggingen av nye Heimdal videregående skole sentral, samt det politiske ønsket om et eget kultursenter i området.

Se presentasjon av kulturarena og VGS i bydel sør

Det ble også et tema at Huseby skole skal rives. Hvor skal alle fritidsaktørene som brukes skolen holde til i påvente av nytt bygg? For noen var dette avklart, for andre ikke. Denne saken blir fulgt opp i etterkant av både TKN og kommunen. En av våre kjerneoppgaver er å hjelpe aktører med å finne gode lokaler, og det kom godt frem på dette møtet.

DSC_0165

LES: Mette Jensen forteller om kommunale tilskuddsordninger

På Huseby ble det også tatt opp at frivillighetssentralene burde vært til stede på disse møtene. Det er noe vi tar med oss i planleggingen av neste runde i 2015.

Nettverksbygging – en viktig dimensjon

Å møte ansiktene bak hver organisasjon er utrolig viktig. I og med at vi nådde ut til mange lag og foreninger ved å ha disse bydelsmøtene, så fikk også mange presentert seg for oss og for hverandre. De kunne få lufte sine problemer, bekymringer, behov og suksesshistorier med oss. Kontakter ble knyttet på alle bydelsmøtene, og forhåpentligvis ser flere av de som kom nytten av å være medlem av TKN. Sånt drar vi alle nytte av, og høsten 2015 skal vi fortsette med å bydelsmøter.