Sakspapirer til årsmøtet 2017

Hilde HandegardÅrsmøtepapirer, Dokumenter

Årsmøte i Trondheim kulturnettverk

Åsveien skole søndag 5. mars 2017 kl 1915-2000

Protokollen legges ut her etter møtet: >> Protokoll (årsmøtereferat)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av representantenes fullmakter
3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
5. Årsmelding
6. Revidert årsregnskap
7. Innkomne saker (merk innsendingsfrist 15. februar)
8. Handlingsplan
9. Medlemskontingent
10. Budsjett
11. Valg av styre, valgkomité og revisor

Sakspapirer (legges ut fortløpende)