Sjiraffen og helgetilskudd

Hilde HandegardDokumenter

Sjiraffen kultursenter er medlemmer av Trondheim kulturnettverk, og har benyttet seg av helgetilskuddsordninga til flere tiltak i 2017: Kino, guttegruppe og jentegruppe.Vi tok en prat med daglig leder Ragnhild Arntsen.

– I Sjiraffen Kultursenter har vi ulike kulturtilbud for mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger. Mange i vår målgruppe har ikke så mange tilbud på helgene. Ikke alle har muligheten til å stikke på kino med vennene sine, uten at det er organisert på alle mulige måter. På Sjiraffen Kino kan man være seg selv, og alle er velkommen. Etter ønske fra medlemmene selv, startet vi opp et tilbud med egne jente-og guttegrupper. De finner på ulike ting sammen, både sosialt og kulturelt. De ønsket kjønnsfordeling, for å kunne snakke fritt om tema de ville snakke om. I vår har guttegruppa hatt flere prosjekter, de har blant annet laget teater. For tiden holder på med et filmprosjekt, der de selv har skrevet filmmanus! I jentegruppa har de holdt på med håndarbeid, etter jentenes eget ønske. Jentene har nå et fotoprosjekt på gang. Både filmen og bildene ble vist frem på Sjiraffen Festivalen 20. Mai på ISAK.

– Gjennom helgetiltaksmidlene har vi også fått flere deltagere til de andre gruppene våre. Vi er veldig takknemlige for at det finnes en slik ordning, som kommer ungdommer i Trondheim tilgode. Også til “våre” ungdommer. Dette sørger for gode samlingspunkt for vår målgruppe – som ofte ikke har så mye å gjøre i helgene. Ungdommene vokser av å møte hverandre, i trygge rammer. De har selv stor påvirkningskraft i innholdet, som er viktig for mestring, samhold og fellesskapet.