Kandidater til styreverv 2018-2019

Hilde HandegardAktuelt

Valgkomiteen er i gang med forberedelsene til valget av styret ov varaer for perioden 18/19. Valget skjer på årsmøtet søndag 18. mars kl 1500.

Det skal velges leder for ett år, her tar sittende leder Lotte Evensen (Heimdal kunstforening) gjenvalg.

Så skal det velges 2 styremedlemmer for to år og 2 varamedlemmer for 1 år.

I tillegg er følgende sittende styremedlemmer ikke på valg:

  • Børre Lien, kulturlivet på Heimdal
  • Tore Skaret, Byåsen musikkorps

Styret møtes ca 6 ganger i året, også varamedlemmene. Styrehonorar ble på årsmøtet 2017 fastsatt til 1100,-.

Fokuset er på idemyldring og strategi, mer enn på praktiske gjøremål. TKN har to fast ansatte, daglig leder og arrangementsansvarlig.

Styret trenger både kontinuitet og fornyelse. Det er viktig å få til et bredt sammensatt styre når det gjelder kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og forankring i kulturuttrykk. Vi har gode muligheter for å påvirke politisk, med en samarbeidsavtale med kommunen som innebærer faste møter med politisk ledelse og taletid minst en gang i året i Kultur- idrett- og fritidskomitéen. I tillegg har vi jevnlige dialogmøter med rådmannens fagstab for kultur. Våre medlemmer blir hørt!

Les vår handlingsplan for perioden 2017-2018

Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra våre medlemslag innen 20. januar 2018. Forslag med kort begrunnelse sendes til komiteens leder Svein Fossum (95194349) sv-fossu@online.no. Husk å opplyse om at kandidaten er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

Mvh

Valgkomiteen i Trondheim kulturnettverk

Svein Fossum

Ole Morten Ellevsen

Jeinnie Lennette Vega