Sakspapirer til årsmøte 2018

Hilde HandegardÅrsmøtepapirer, Dokumenter

Årsmøte i Trondheim kulturnettverk

Søndag 18. mars 2018 kl 18-19 (Sted annonseres senere)

Protokollen legges ut her etter møtet: >> Protokoll (årsmøtereferat)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av representantenes fullmakter
3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
5. Årsmelding
6. Revidert årsregnskap
7. Innkomne saker (merk innsendingsfrist 27. februar)
8. Handlingsplan
9. Medlemskontingent
10. Budsjett
11. Valg av styre, valgkomité og revisor

Sakspapirer (legges ut fortløpende)