Kartlegging: Behov for lokaler i Trondheim

Hilde HandegardDokumenter

Trondheim Kulturnettverk jobber for tiden med å få opp et kulturhus på Nyhavna for fritidskulturlivet i Trondheim: et kulturhus med øvingslokaler, scene, lager, kafé, m.m..

Trondheim Kulturnettverk fikk nylig kommunale midler til en mulighetsstudie; å rehabilitere bygninger på Strandveikaia til permanent allbrukshus for scenekunst. Dette ønsker vi skal bli et samlingspunkt for fritidskulturlivet i byen.

Som en del av mulighetsstudien må vi kartlegge fritidskulturlivets aktivitet og behov.Dersom du og din organisasjon mangler øvingslokale, fremføringslokale og/eller lager vil vi oppfordre dere til å svare på undersøkelsen slik at vi best mulig kan kartlegge behovet blant TKNs medlemmer. Dette er helt avgjørende for å overbevise kommunen om at fritidskulturlivet trenger en ny, større og brukervennlig arena.

Vi setter også stor pris på om du deler med andre aktører som kan delta i undersøkelsen!

Gå til spørreundersøkelse

Les mer om visjonen “Nyhavna Scene”

Har du/dere spørsmål eller innspill ta kontakt med:

Martine Ildal Utne

Prosjektleder og nestleder i TKN

martine@trondheimkultur.no