Sakspapirer til årsmøte 2019

Hilde HandegardÅrsmøtepapirer, Dokumenter

Årsmøte i Trondheim kulturnettverk

Mandag 8. april 2019 kl 18-20 på Kultursenteret Isak, 3. etasje

Protokoll (årsmøtereferat)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av representantenes fullmakter
3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
5. Årsmelding
6. Revidert årsregnskap
7. Innkomne saker
8. Handlingsplan
9. Medlemskontingent
10. Budsjett
11. Valg av styre, valgkomité og revisor

Sakspapirer (legges ut fortløpende)