Trykkeriet Scene

Martine Ildal UtneDokumenter

Status

Trondheim Kulturnettverk og Propellen Teater har det siste året jobbet sammen med å få på plass et samlingssted for fritidskultur, scenekunst, inkludering, barne- og ungdomskultur i midtbyen. Da Avant Garden flyttet ut fra sine gamle lokaler i Folkets Hus i sentrum, var det en løsning med nøkterne rammer, hvis kommunen er villig til å samarbeide.

Avslag fra kulturfondet
I september skulle Kultur-, idretts- og friluftslivkomitéen (KIF-komitéen) behandle rådmannens innstilling for tildeling av midler fra kulturfondet. Der anbefalt rådmannen å avslå søknaden fra kulturnettverket og Propellen Teater om prosjektet Trykkeriet Scene i Folkets hus.

En utstrakt hånd fra huseier
Når eier av Folkets hus, AOF, med Trond Giske som styreleder er positiv og har skrevet intensjonsavtale for Trykkeriet scene, så ligger alt til rette for å få dette til. Men kommunal og fylkeskommunal støtte må også på plass.

I tillegg til Propellen Teater og Trondheim Kulturnettverk er det også andre som har meldt sin interesse og støtte til prosjektet i Folkets hus, blant annet Moskus, NTNU, DMMH, Midtnorsk Fortellerforum, Jazzfest og Lusparken Arkitekter.

Veien fremover
Til tross fra avslag fra kommunen i denne omgang vil TKN fortsette arbeidet med å opprette en scene for fritidskulturlivet i Midtbyen. Vi er fortsatt i dialog med Folkets Hus og vil se på andre alternativer for finansiering. I tillegg er vi for tiden også i dialog med Kjeldsberg Eiendom som er i gang med et spennende prosjekt på Sluppen! Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av våren.