TKN er en politisk og verdimessig nøytral organisasjon, uavhengig av medlemmenes livssyn eller politiske ståsted. Alle lag, foreninger, klubber og bedrifter som er involvert og/eller tilknyttet fritidskulturlivet, primært i utøvende virksomhet kan bli medlem. Enkeltpersoner kan bli støttemedlem.

Medlemskontingenten for 2019 ble fastsatt til 550.- for lag/organisasjoner og 250,- for enkeltpersoner og støttemedlemmer.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet som er i mars måned.

Fyll inn kontaktinformasjon i skjemaet under, så kommer en e-post fra oss med videre instruksjoner.

Usikker på om ditt lag allerede er medlem? Sjekk den oppdaterte medlemsoversikten her.

Fill out my online form.

Innmelding etter 01.07. gir samme medlemskontingent også påfølgende år. Innmelding etter 1.10. gjelder til og med hele påfølgende år. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet som er i mars måned.