vevstol

LES: Strinda husflidslag får hjelp med vevstue.

Trenger dere nye eller bedre lokaler?

Tak over hodet trenger de fleste, både til kurs, øvinger, fremføringer, møter, lager, verksted. Her kommer noen tips, og trenger dere hjelp så ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å hjelpe våre medlemslag og foreninger til å finne egnede lokaler.

Første sted å lete: kommunale lokaler

Visste du at Trondheim kommune tilbyr gratis kurslokaler til all fritidskultur, så langt det finnes egnede lokaler å tilby? Denne ordningen kommer svært mange til gode. Kommunen har et stort utvalg lokaler å tilby: Skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, bibliotek, fritidsklubber og aktivitetshus. Disse husene er offentlig eiendom, altså er det politikernes sterke ønske at de skal tas i bruk av fritidskulturlivet etter skole- eller arbeidstid. Kommunen har lokaler i alle bydeler, og jobber aktivt med å styrke kulturarenaene ute i hver bydel.

Nytt fra og med 2015 er den kommunale bookingbasen. Her får du oversikt over samtlige tilgjengelige lokaler, og kan søke om både korttidsleie og langtidsleie. For leie hele skoleåret er søknadsfristen 1. april.

Fylkeskommunale lokaler

Lokaler-lovFor kulturlivet så har fylkeskommunen først og fremst videregående skoler.  I følge voksenopplæringsloven så skal også disse være gratis etter arbeidstid. Det skal gjelde for all kursaktivitet som er godkjent som voksenopplæring og som mottar tilskudd fra et studieforbund.

Dette gjelder svært mange i fritidskulturlivet, all kursvirksomhet som oppfyller kravene til voksenopplæring kan søke og motta voksenopplæringsmidler. Dessverre har ikke Sør-Trøndelag Fylkeskommune noen tradisjon eller politisk vilje til å etterkomme dette. De videregående skolene har svært lang tradisjon for full råderett over egne bygninger. I TKN jobber vi aktivt, med loven i hånd, for å endre denne holdningen.

Ønsker dere å bruke lokalene til en videregående skole? Da må dere ta direkte kontakt med skolens rektor, og høre hva som er mulig å få til. Vi kan også bistå med dette – les om husflidslaget som får vevstue på Strinda VGS.

Private lokaler

Siste mulighet er å se etter et privat lokale. Da må man belage seg på å betale husleie til markedspris, og må inngå egen kontrakt direkte med huseier. Fordelen med private lokaler kan være at man får svært stabile leieforhold, man får påvirke utforming og interiør i stor grad og et sterkt eierskap til lokalet. Det finnes ikke noen publisert oversikt over private kulturlokaler i Trondheim. Vi i TKN har etterhvert god kjennskap til noen av dem, samt et stort nettverk som kan bidra til å lete. Vi bistår også gjerne med å forhandle en god leieavtale for dere.