KommunenKnappVi er en uavhengig medlemsorganisasjon, men vi samarbeider tett med Trondheim kommune. Vi deler jo kommunens sterke ønske om å styrke fritidskulturlivet. I likhet med idrettsrådet og frivillighetssentralene, så har vi en formalisert avtale med kommunen. Vi har jevnlige dialogmøter med fagstaben og politisk ledelse (ordfører og kulturkomiteen). vi brukes som talerør og høringspart, vi engasjeres til prosjekter og vi mottar driftstilskudd. Vi administrerer også tilskuddsordningen Helgeaktiviteter for ungdom.

 

Boks_samarbeidAvtalen gir oss en stor påvirkningskraft gjennom god dialog og direkte engasjement i prosesser. Samarbeidsavtalen gir også medlemmene en god mulighet til å fremme sine saker, synspunkter og ideer på et tidlig tidspunkt i prosessene.

Vi bistår ikke minst kommunen direkte med å legge tilrette for gode ordninger for økonomiske tilskudd og forhold knyttet til gratis lokaler for øvings- og studievirksomhet.

 

LES: Rapport fra bydelsmøtene 2014

LES: Rapport fra bydelsmøtene 2014

Samarbeidsprosjekter i 2015:

  • Trinn to av aktørbasen og bookingbasen
  • Oppfølging av vedtak og tiltak i arenaplanen
  • Ny kommunedelplan for kunst og kultur
  • Dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om lokaler
  • Videreutvikle bydelsmøtene til bydelsforum som også tar stilling til kommunens kirkepolitikk
  • Utredning av mulig øvingslokale for dans
  • Utredning av mulig forum for ledende ensembler

Avsluttede prosjekter vi har bidratt på i senere tid er Manifest mot mobbing, Handlingsprogram for kultur 2010-2013 og grunnlovsjubileet 2014. Her kan du lese hele merittlisten fra 2009 og fremover.

Nyttige lenker

Trondheim kommune har sine sider for sine kulturaktiviteter og ansvarsområder. Disse er det vel verdt å følge med på:
http://www.trondheim.kommune.no/kultur-kunst-fritid

Kulturenheten:
http://www.trondheim.kommune.no/kulturenheten

Politiske saker til behandling

Følg med på hvilke saker politikerne behandler og hvilke vedtak som fattes. Gi oss og politikerne innspill før behandling av saker som direkte eller inndirekte kan påvirke din organisasjons aktivitet og situasjon.

Her finnes møtekalender, sakslister og protokoller fra bystyret, formannskapet og bystyrekomiteene. Saksliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig på nett en uke i forkant av møtene.

Bystyret og komiteene:
http://www.trondheim.kommune.no/bystyret

Møtekalender, saklister og protokoller for alle politiske organer:
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender