Ordningen avvikles og endres til to nye tiltak:

Tilskudd til helgeaktivitet for ungdom avviklet

 7. august 2018 vedtok formannskapet å avvikle denne ordningen, og erstatte den med to nye ordninger:

Ny ordning: Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom

Merk at denne har søknadsfrist 15. september for prosjekter i 2018, og 1. desember for prosjekter i 2019.

Ny ordning: Pilotprosjekt Åpen Hall (info fra Enhet for idrett og friluftsliv kommer senere)

Fra og med 7. august 2018 er det derfor ikke mulig å søke midler fra den gamle ordningen.

Spørsmål? Ta kontakt tilskudd@trondheimkultur.no.

Last ned: