Lokaler

Trenger dere nye eller bedre lokaler? Eller ønsker dere å leie noe til fremtidige arrangement?

Her er en oversikt over lokaler som finnes i Trondheim:
Enten din organisasjon trenger lokaler til kurs, øvinger, konserter, arrangement, møter, lager, eller verksted, kan vi bidra. Vi har lang erfaring med å hjelpe våre medlemslag og foreninger til å finne egnede lokaler. Trenger du hjelp, så ta kontakt!

Første sted å lete: Kommunale lokaler

Visste du at Trondheim kommune tilbyr gratis kurslokaler til all fritidskultur, så langt det finnes egnede lokaler å tilby? Denne ordningen kommer svært mange til gode. Kommunen har et stort utvalg lokaler å tilby: Skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, bibliotek, fritidsklubber og aktivitetshus. Disse husene er offentlig eiendom, altså er det politikernes sterke ønske at de skal tas i bruk av fritidskulturlivet etter skole- eller arbeidstid. Kommunen har lokaler i alle bydeler, og jobber aktivt med å styrke kulturarenaene ute i hver bydel.

Se også ARRANGØRGUIDEN for Trondheim kommune 

Bookingbasen

I den kommunale bookingbasen får du oversikt over samtlige tilgjengelige lokaler, og kan søke om både korttidsleie og langtidsleie. For leie hele skoleåret er søknadsfristen 1. april.

Nytt fra 2022:

BREIDABLIKK aktivitetshus ligger på Heimdal i Industriveien 40 og tilbyr gratis møtelokaler, kjøkken, dansesal, gymsal, men må bookes i booking basen.
Bilde av kjøkken.     Bilde av salen.  

Trondheim Spektrum

Leie av lokaler i Trondheim Spektrum
De har store arealer som ikke utnyttes hver dag. Det er lokaler som eies av Trondheim kommune. Trondheim Spektrum har gleden av å tilby følgende rabatterte priser for medlemmer i Trondheim Kulturnettverk:

  • F-hallen: (2250 kvm)                 Pris pr døgn :  Kr 33750,-   (eks. mva)
  • Konferansesal: (400 kvm)        Pris pr døgn :  Kr 20750,- (eks. mva)
  • Stokkesal: (400 kvm)                Pris pr døgn:   Kr 13000,- (eks. mva)
  • Messebar: (100 kvm)                 Pris pr døgn:  Kr 21000,-  (eks mva)
  • Premium: (30 kvm)                    Pris pr døgn :  Kr 2600,- ( eks mva)

Disse kan benyttes til selskap, dans, kurs, møter o.l. (ikke idrett) fra 0800-2300, døgnleie eller timesleie. Med eller uten servering av mat og drikke. Servering kan kun skje via vårt eget mat og drikke selskap. Ta kontakt for forespørsel og pris.

Rockheim Scene

Kapasitet: 90 personer i klasserom / 160 personer i kinooppsett / 350 stående
Konferanse/Seminar – lokalleie 20.000,- inkl. mva (Tekniker inkludert.) Etter kl. 16:00 koster det 650,- ekstra i timen. 
Konsert – Lokalleie 27000,- inkl. mva (inkluderer lyd- og lystekniker)
eller en 40/60%. deling av billettinntekter. 

Mediateket

Kapasitet: 50 i kinooppsett og 30 i klasserom
Lokalleie 6000,- inkl. mva. Etter kl. 16:00 koster det 650,- ekstra i timen.

Havet Arena

HAVET Arena ligger på Nyhavna ved DORA og skal bli et møtested i en ny bydel hvor det i fremtiden vil bo og arbeide over 10 000 mennesker. Første fase er åpningen av ARK, en flytende landsby med badstuer, fasiliteter for havbad, tilrettelegging for vannaktiviteter og servering.

Djupet – konferanse, scene, arrangementslokale, bespisning.  
Stående: 1200
Sittende, kino: 450 
Bespisning: 350

Árdna – Konferanse, scene og arrangementslokal
Sittende i amfi 60 

Langhuset – konferanse, scene, arrangementslokale, bespisning
Stående: 350
Kino:180 
Bespisning:120

Heim – Møter, mindre konferanser, arrangementer og scene. 
Kapasitet: 
Sittende 20 – 150 

 Havet Arena
utleie@havetarena.no

Olavshallen

PUBLIKUMSKAPASITET
Store sal er delt inn i to nivåer;
Parkett: 812* seter, hvorav 15 rullestolplasser på rad 11
Balkong: 438 seter.
Til sammen 1270 seter til ordinært salg.

Vi har i tillegg 52 seter med redusert sikt på sidegalleri som alltid selges til redusert pris.
Totalt antall seter: 1322

Olavhallen Lille Sal

PUBLIKUMSKAPASITET

Amfi gir en samlet kapasitet på 336 seter.
Sidegalleri har en samlet kapasitet på 20 seter (her anbefaler vi salg til redusert pris grunnet redusert sikt).
Total kapasitet: 356 seter

Flatt gulv/caféoppsett: 250 stoler
Flatt gulv/stående: 350
Klasseromoppsett: Ideelt antall 130. Maks antall 150
Runde bord: Ideelt antall 60. Maks antall 80
Ta kontakt her: Olavshallen leie lokaler

Tapperiet, E C Dahls Arena

Leie tapperiet 30 000,-

1800 stående på konsert
550 runde bord
900 på langbord og benk
620 sittende kinooppsett

Ta kontakt med : Anne Grethe Aune, Tapperietpaadahls AS+ 47 90 87 88 89
www.tapperietpaadahls.no

Mangfoldhuset Trøndelag

Kongens gate 34, 7012 Trondheim
trondelag@mangfoldhuset.no
www.trondelag.mangfoldhuset.no

Lokal — Scene — Klubb

Dronningens gate 12, 7011 Trondheim
www.lokal.bar
Mellom cocktailbaren, scenebaren og klubbkjelleren kan vi huse alt fra hyggelige minglekvelder, workshops og seminarer til større forsamlinger, bedriftseventer og festivalsamarbeid.

Vi har høy produksjonsstandard på sceneteknisk lyd og lys, fleksible fremviserløsninger og et omfattende utvalg i baren.

 
Fylkeskommunale lokaler

Fylkeskommunen har først og fremst videregående skoler.  I følge voksenopplæringsloven skal disse være gratis etter arbeidstid. Det skal gjelde for all kursaktivitet som er godkjent som voksenopplæring og som mottar tilskudd fra et studieforbund

De videregående skolene har full råderett over egne bygninger. Ta direkte kontakt med skolen om du ønsker å inngå en avtale for leie av lokale. TKN kan også bistå med dette om det er ønskelig.

Her er en liste over Videregående skoler i Trondheim med kontaktopplysninger og stedsbeskrivelse.

Kursvirksomhet som oppfyller kravene til voksenopplæring kan søke og motta voksenopplæringsmidler.

Private lokaler

En annen mulighet er å se etter et privat lokale. Fordelen med private lokaler kan være at man får stabile leieforhold, og kan påvirke utforming og interiør til en viss grad. Det kan  passe for de som søker lokaler de kan tilpasse til egne behov.

Trondheim kommune har en oversikt over IKKE kommunale lokaler som kan kontakttes direkte ved forespørsel om leie. TKN har etterhvert god kjennskap til noen av lokalene, samt et stort nettverk som kan bidra til å lete. Vi bistår også gjerne med å forhandle en god leieavtale.

Noen alternativer :
Pilgrimsgården ved Domkirka
Krambua Restaurant kjelleren
Kvilehaugeh Gård
Tyven Trondheim – Fratigruppen – Musikkbar, klubbscene 

Trykkeriet Scene

Trykkeriet Scene AS er et ideelt aksjeselskap som arbeider for å kunne tilby rimelige og godt egnede øvings- og fremføringslokaler for det frie profesjonelle og ikke profesjonelle scenekunstfeltet i Trondheim og Trøndelag.

Gjennom denne virksomheten ønsker Trykkeriet Scene AS å stimulere til utvikling både av profesjonell og ikkeprofesjonell scenekunst. Selskapet ønsker også å tilrettelegge for økt engasjement for teater og scenekunst blant barn og unge. Videre arbeider selskapet for å etablere et sentralt samlingssted for scenekunstnere og scenekunstinteresserte publikummere å Trondheim.

PRISER for leie av Trykkeriet Scene finner du her. Organisasjoner som er medlem av TKN får 10 % reduksjon i prisen.  Her kan man booke lokalet om det er ledig tid:

Booking@trykkerietscene.no

Studentersamfunnet 

Ved ledig kapasitet kan følgende lokaler i Studentersamfundet leies*:
  • Storsalen, kapasitet på 600
  • Klubben, kapasitet på inntil 300
  • Selskapssiden, kapasitet på inntil 70
  • Bodegaen, kapasitet på inntil 280
  • Strossa, kapasitet på inntil 70

Innenfor studiesemesteret leies det primært ut til studentforeninger. På fredager og lørdager i semester kan kun Bodegaen leies, og kun fram til kl. 22:00

Kontakt oss på utleie@samfundet.no

Les mer om lokaelene her : StudenterSamfunnet