Lokaler

Trenger dere nye eller bedre lokaler?

Tak over hodet trenger de fleste, både til kurs, øvinger, fremføringer, møter, lager, verksted. Her kommer noen tips, og trenger du hjelp, så ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med å hjelpe våre medlemslag og foreninger til å finne egnede lokaler.

Første sted å lete: kommunale lokaler

Visste du at Trondheim kommune tilbyr gratis kurslokaler til all fritidskultur, så langt det finnes egnede lokaler å tilby? Denne ordningen kommer svært mange til gode. Kommunen har et stort utvalg lokaler å tilby: Skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, bibliotek, fritidsklubber og aktivitetshus. Disse husene er offentlig eiendom, altså er det politikernes sterke ønske at de skal tas i bruk av fritidskulturlivet etter skole- eller arbeidstid. Kommunen har lokaler i alle bydeler, og jobber aktivt med å styrke kulturarenaene ute i hver bydel.

Nytt fra og med 2015 er den kommunale bookingbasen. Her får du oversikt over samtlige tilgjengelige lokaler, og kan søke om både korttidsleie og langtidsleie. For leie hele skoleåret er søknadsfristen 1. april.

Fylkeskommunale lokaler

Fylkeskommunen har først og fremst videregående skoler.  I følge voksenopplæringsloven skal disse være gratis etter arbeidstid. Det skal gjelde for all kursaktivitet som er godkjent som voksenopplæring og som mottar tilskudd fra et studieforbund

De videregående skolene har full råderett over egne bygninger. Ta direkte kontakt med skolen om du ønsker å inngå en avtale for leie av lokale. TKN kan også bistå med dette om det er ønskelig.

Her er en liste over Videregående skoler i Trondheim med kontaktopplysninger og stedsbeskrivelse.

Kursvirksomhet som oppfyller kravene til voksenopplæring kan søke og motta voksenopplæringsmidler.

les om husflidslaget som får vevstue på Strinda VGS.

Private lokaler

En annen mulighet er å se etter et privat lokale. Fordelen med private lokaler kan være at man får stabile leieforhold, og kan påvirke utforming og interiør til en viss grad. Det kan  passe for de som søker lokaler de kan tilpasse til egne behov.

Trondheim kommune har en oversikt over IKKE kommunale lokaler som kan kontakttes direkte ved forespørsel om leie. TKN har etterhvert god kjennskap til noen av lokalene, samt et stort nettverk som kan bidra til å lete. Vi bistår også gjerne med å forhandle en god leieavtale.

TRYKKERIET SCENE

Trykkeriet Scene AS er et ideelt aksjeselskap som arbeider for å kunne tilby rimelige og godt egnede øvings- og fremføringslokaler for det frie profesjonelle og ikke profesjonelle scenekunstfeltet i Trondheim og Trøndelag.

Gjennom denne virksomheten ønsker Trykkeriet Scene AS å stimulere til utvikling både av profesjonell og ikkeprofesjonell scenekunst. Selskapet ønsker også å tilrettelegge for økt engasjement for teater og scenekunst blant barn og unge. Videre arbeider selskapet for å etablere et sentralt samlingssted for scenekunstnere og scenekunstinteresserte publikummere å Trondheim.

PRISER for leie av Trykkeriet Scene finner du her. Organisasjoner som er medlem av TKN får 80 % reduksjon i prisen.  Her kan man booke lokalet om det er ledig tid:

Booking@trykkerietscene.no