top of page

SAMARBEID MED

TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim Kulturnettverk gir liv til din kreative visjon! Utforsk tilskudd, varierte lokaler og berikende kulturkurs.

FRITIDSKULTURLIV

  • Vi er en uavhengig medlemsorganisasjon, men vi samarbeider tett med Trondheim kommune. Vi deler jo kommunens sterke ønske om å styrke fritidskulturlivet. I likhet med idrettsrådet og frivillighetssentralene, så har vi en formalisert avtale med kommunen. Vi har jevnlige dialogmøter med fagstaben og politisk ledelse (ordfører og kulturkomiteen). vi brukes som talerør og høringspart, vi engasjeres til prosjekter og vi mottar driftstilskudd.

    Avtalen gir oss en stor påvirkningskraft gjennom god dialog og direkte engasjement i prosesser. Samarbeidsavtalen gir også medlemmene en god mulighet til å fremme sine saker, synspunkter og ideer på et tidlig tidspunkt i prosessene. Vi bistår ikke minst kommunen direkte med å legge tilrette for gode ordninger for økonomiske tilskudd og forhold knyttet til gratis lokaler for øvings- og studievirksomhet.

  • Trondheim kommune har sine sider for sine kulturaktiviteter og ansvarsområder.

  • Følg med på hvilke saker politikerne behandler og hvilke vedtak som fattes. Gi oss og politikerne innspill før behandling av saker som direkte eller inndirekte kan påvirke din organisasjons aktivitet og situasjon.  

    Her finnes møtekalender, sakslister og protokoller fra bystyret, formannskapet og bystyrekomiteene. Saksliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig på nett en uke i forkant av møtene.  

Bli en del av Trondheim Kulturnettverk: Ditt senter for kreative muligheter.

KONTAKT OSS

Vi står klare for å ta imot din henvendelse, og er alltid på plass for våre medlemmer. Hos oss er takhøyden stor, og vi gleder oss til å møte deg.

Vi holder til i 3.etg på Sirkus Shopping. 

Ta kontakt om du lurer på noe, så finner vi en løsning!

bottom of page